SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Gymnastikklubben Antilopen
Gymnastik
Höstterminen 2024 startar vecka 34-35

Under vecka 34-35 startar träningarna för de flesta av våra grupper. Om du redan är medlem i en grupp blir du automatiskt inbjuden och säkrad en plats.

 

Är du inte medlem än? Klicka på "Anmälan till höstens grupper" för att göra din bokning. 

Anmälan släpps den 1 augusti kl. 08.00 med först till kvarn.

 

Varmt välkommen!

Höstens platser släpps den 1 augusti
2024-05-13 09:15

Höstterminens platser släpps den 1 augusti kl. 08:00 på vår hemsida med först till kvarn.

Har ditt barn en plats sedan tidigare så behåller ni platsen till höstterminen.

Ha en härlig sommar!

Kallelse till GK Antilopens årsmöte 2024
2024-02-28 20:06
Kallelse och dagordning årsmöte för Gymnastikklubben Antilopen

 

Datum: 21 mars 2024

Tid: 19:00

Plats:  Vallhamraskolans idrottshall (Lärdomsvägen 2, Sävedalen)

Det kommer bjudas på fika!

 

Möteshandlingar finns att hämta via antilopen.se/För gymnaster från den 14 mars.

 

Dagordning

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet samt genomförande av adjungeringar
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter och terminsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
  kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av: a)föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) föreningens kassör för en tid av ett år;
  c) alla övriga ledamöter (tre) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) två firmatecknare för en tid av ett år
  f) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
  styrelsens ledamöter delta;
  g) minst en och max tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
  ska utses till ordförande; samt
  h) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
  ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
  medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 14. Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

Kallelse till GK Antilopens årsmöte
2023-03-09 21:51

Kallelse och dagordning årsmöte för Gymnastikklubben Antilopen

 

Datum: 30 mars 2023

Tid: 18:00

Plats: Gropen, Vallhamraskolans fritidsgård (Lärdomsvägen 2, Sävedalen) alternativt

Google Meet https://meet.google.com/vha-afkm-oqd

 

Möteshandlingar finns att hämta via antilopen.se/För gymnaster från den 24 mars.

 

Dagordning

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet samt genomförande av adjungeringar
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter och terminsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
  kommande verksamhets-/räkenskapsår.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Val av
 2. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) föreningens kassör för en tid av ett år;
  c) alla övriga ledamöter (tre) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) två firmatecknare för en tid av ett år
  f) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
  styrelsens ledamöter delta;
  g) minst en och max tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
  ska utses till ordförande; samt
  h) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 3. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
  ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
  medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  14. Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

Nu startar terminen igen!
2023-01-14 22:03

Under vecka 3 startar våra träningar för de flesta av våra grupper igen. 

 

Välkommen tillbaka!

Välkommen till Gymnastikklubben Antilopen!
2022-07-12 16:21

Intresseanmälan

Vi har tillfälligt pausat möjligheterna för att anmäla sitt intresse till vår verksamhet då vi håller på att se över vårt anmälningssystem. De  som sedan tidigare står i kö kommer behålla sin köplats tillsvidare och erbjudas plats när vi har möjlighet i våra grupper. Vi kommer att meddela på hemsidan när det är möjligt att anmäla sitt intresse igen.

 

Förtur

För att få en plats snabbare kan ni hjälpa till i föreningen. Ställ upp som huvudtränare eller hjälptränare och ditt barn får då direkt en plats i verksamheten. Vill du inte träna ditt eget barn går det att lösa genom att bli tränare för en annan grupp än den ditt eget barn då går i. Mer information om att vara tränare finner du här.

 

"Prova på" tillfällen?

Då vi har många barn på kö har vi tyvärr ingen möjlighet att ha prova på tillfällen under terminen. Däremot får man testa på första gången när man har blivit erbjuden en plats.

 

När får vi plats?

Tilldelning av plats sker två gånger om året, dvs inför varje terminsstart. För vårterminen gäller det att ha uppsikt på sin mejl under december och januari då tilldelning av plats sker. För höstterminen sker tilldelning under augusti månad.

 

Generellt har vi minst 1 års kötid innan vi kan erbjuda plats. Exakt när ni får en plats är svårt för oss att svara på eftersom i många åldrar erbjuds plats i befintliga grupper till följd av att gymnaster väljer att sluta. Hur många som slutar vid respektive termin kan vi inte veta. 

För att få plats snabbare se under rubrik förtur.

 

Vill du ha mer information om vår verksamhet

För kostnader se här

 

Personuppgiftshantering

Vi behöver fullständiga personuppgifter för att vår verksamhet ska fungera. Endast styrelsen har tillgång till de uppgifter som lämnas vid ansökan. Önskar man att bli borttagen från kölistan/våra register får ni kontakta oss på gk.antilopen@gmail.com 

 

Notera - Har ni övriga frågor skicka då ett mejl till gk.antilopen@gmail.com  

Nyheter från våra grupper
För tränare, 11/01 14:45 
För gymnaster, 09/03 22:00