SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Gymnastikklubben Antilopen
Gymnastik
Kallelse till GK Antilopens årsmöte 2024
2024-02-28 20:06
Kallelse och dagordning årsmöte för Gymnastikklubben Antilopen

 

Datum: 21 mars 2024

Tid: 19:00

Plats:  Vallhamraskolans idrottshall (Lärdomsvägen 2, Sävedalen)

Det kommer bjudas på fika!

 

Möteshandlingar finns att hämta via antilopen.se/För gymnaster från den 14 mars.

 

Dagordning

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet samt genomförande av adjungeringar
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter och terminsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
  kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av: a)föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) föreningens kassör för en tid av ett år;
  c) alla övriga ledamöter (tre) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) två firmatecknare för en tid av ett år
  f) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
  styrelsens ledamöter delta;
  g) minst en och max tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
  ska utses till ordförande; samt
  h) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
  ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
  medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 14. Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!